İlama veya noter senedine dayanan takiplerde zamanaşımı süresi ne kadardır?

  • İlama dayanan takip, son işlem üzerinden 10 sene geçtiği zaman, zamanaşımına uğrar.
  • Noter senedine dayanan takip ise, senedin özelliğine göre Borçlar Kanunu veya Ticaret Kanununda belirlenen zamanaşımı sürelerine tabidir.

 

Zamanaşımı :

Madde 39 – İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir