Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması için uyulması gereken şartlar nelerdir?

  • Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması için mirasbırakanın sebebini belirtmesi gerekir.
  • Mirasçılıktan çıkarılan kişi itiraz ederse, çıkarmadan yararlanan mirasçı veya vasiyet alacaklısı belirtilen sebebin varlığını ispatlamak zorundadır.
  • Eğer çıkarma sebebi belirtilmemiş veya itiraz üzerine sebebin varlığı ispat edilmemişse kural olarak mirasçılıktan çıkarılan saklı payını alır. Ancak mirasçılıktan çıkarma mirasbırakanın yanılması sonucunda olmuşsa mirasçılıktan çıkarılan miras payının tamamını alır; çıkarma geçersiz olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir