Nafaka ödemeyen kişi hakkında tazyik hapsi cezası hangi hallerde verilir?

Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi halinde, o kişiye karşı ilamlı icra takibi yapılabilir. Son aya ait nafaka alacağı birinci sırada alacak olduğundan, nafaka alacaklısı başkası tarafından daha önce haciz konmuş mala haciz istemesi halinde birinci sıradan iştirak edebilir.  Ancak birikmiş nafaka alacakları adi alacağa dönüşür.

İlamlı takip başlatıldıktan sonra nafaka borcu yerine getirilmezse, borçlu hakkında nafaka alacaklısının şikayeti üzerine üç aya kadar tazyik hapsi verilebilir.

  • Tazyik hapsine hükmedilmesi için icra takibinin, nafaka borçlusuna tebliğinden itibaren en az bir ay süre geçmesi gerekmektedir. Bir aylık süre geçmeden yapılan şikayetler reddedilir.
  • Ödenmeyen aylık nafakaya hakkında şikayet en çok üç aylık hak düşürücü süre içinde yapılmalıdır. Aylık nafaka üzerinden üç ay geçip geçmediği mahkemece re’sen dikkate alınır, bu süre geçtikten sonra alacaklının şikayet hakkı düşer.
  • Birikmiş nafaka alacağı adi alacak olup, birikmiş nafaka alacağı için tazyik hapsi verilemez. (Yargıtay 11. CD 2013/17782 E. 2013/13217 K.)
  • Tazyik hapsi bir disiplin hapsi çeşidi olup, seçenek yaptırımlara çevrilemez, ön ödeme uygulanamaz, tekerrüre esas olmaz, şartla salıverilme hükümleri uygulanamaz, ertelenemez ve adli sicil kayıtlarına geçirilmez.
  • Borçlu nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmışsa, tazyik hapsinin uygulanması davanın sonuna bırakılabilir.
  • Hapis cezası verildikten sonra borç ödenirse hapis cezası uygulanmaz. Uygulanmaya başlandıktan sonra ödenirse borçlu tahliye edilir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir