Ölüme bağlı tasarruflar koşul veya yüklemeye bağlı olabilir mi? Bu koşul ve yüklemeler tasarrufu nasıl etkiler?

Ölüme bağlı tasarruf bir koşula veya yüklemeye bağlanabilir.

Mirasbırakan öldüğünde, ölüme bağlı tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren ilgililer koşul veya yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir.

“İlgili kişiler” koşul veya yüklemeden yarar görecek kişiler ile diğer mirasçılardır.

Ancak;

  • Hukuka veya ahlaka aykırı koşul ve yüklemeler tasarrufu geçersiz kılar.
  • Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikteki koşul ve yüklemeler yok sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir