Ön mirasçı ve art mirasçı nedir? Ön mirasçı ve art mirasçı atamanın hükümleri nelerdir?

 • Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla önmirasçı atadığı kişiyi mirası artmirasçıya devretmekle yükümlü kılabilir.
 • Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla belirli mal bıraktığı kişiyi, o malı artmirasçıya devretmekle yükümlü kılabilir.

Bu yükümlülükler artmirasçıya yüklenemez.

 • Tasarrufta geçiş anı belirtilmemişse miras, önmirasçının ölümüyle artmirasçıya geçer.
 • Tasarrufta geçiş anı gösterilmiş olup önmirasçının ölümünde bu an henüz gelmemişse miras, güvence göstermeleri koşuluyla önmirasçının mirasçılarına teslim edilir.
 • Mirasın artmirasçıya geçmesine herhangi bir sebeple olanak kalmadığı anda miras, önmirasçıya; önmirasçı ölmüşse onun mirasçılarına kesin olarak kalır.
 • Önmirasçıya geçen mirasın sulh mahkemesince defteri tutulur.
 • Mirasbırakan açıkça bağışık tutmadıkça, mirasın önmirasçıya teslimi onun güvence göstermesine bağlıdır. Taşınmazlarda bu güvence, yeterli görüldüğü takdirde mirası geçirme yükümlülüğünün tapu kütüğüne şerh verilmesiyle de sağlanabilir.
 • Önmirasçı güvence göstermez veya artmirasçının beklenen haklarını tehlikeye düşürürse, mirasın resmen yönetimine karar verilir.

Önmirasçı ve artmirasçıya ilişkin hükümler:

 1. Önmirasçı,  mirası atanmış mirasçılar gibi kazanır.
 2. Önmirasçı, mirasa artmirasçıya geçirme yükümlülüğü ile sahip olur.
 3. Artmirasçı, mirası belirlenmiş olan geçiş anında sağ ise kazanır.
 4. Artmirasçı geçiş anından önce ölmüşse, tasarrufta aksi öngörülmüş olmadıkça, miras önmirasçıya kalır.
 5. Önmirasçı mirasbırakanın ölümünde sağ değilse veya mirastan yoksun kalmışsa ya da mirası reddederse, miras artmirasçıya geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir