Vasiyetten dönmek mümkün mü? Vasiyetten dönme ne şekilde yapılabilir?

Vasiyetten dönme üç farklı yolla mümkündür:

  1. Yeni vasiyetname ile
  2. Mevcut vasiyetnameyi yok etme yolu ile
  3. Sonraki tasarruflar ile

Yeni vasiyetname  ile vasiyetten dönme

  • Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir.
  • Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir.

Yok etme ile vasiyetten dönme

  • Mirasbırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir.
  • Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır.

Sonraki tasarruflar

  • Mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır.
  • Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir