Borcum için senet veya bono verirken nelere dikkat etmeliyim?

Halk dilinde senet olarak bilinen yazılı borç ikrarını içeren belgenin hukuk dilindeki karşılığı bonodur. Senet ise hukuki anlamda çok daha geniş bir kavramı ifade eder.

Günlük hayatta, ticari alışverişlerde, kira bedeli veya depozito için, taksitle satış sözleşmesi yaparken alacaklının borçludan senet veya hukuk dilindeki karşılığı ile bono alması sıkça rastlanan bir durumdur. Borçlu, borcuna karşılık olarak bono verirken dikkat etmezse ileride başı ağrıyabilir. Bu bakımdan borçluların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi yararlı olacaktır. Tavsiyelerimiz için bundan sonra bono yerine halk dilindeki karşılığı olan senet sözcüğünü kullanacağız:

1- Asla boş senet vermemelisiniz. Verdiğiniz kişiye ne kadar güvenirseniz güvenin, borç tutarı ve vade tarihini mutlaka yazın. Yoksa, imzanızın üstü senedi elinde bulundurulan kişi tarafından kendi istediği gibi doldurulabilir. Senediniz sizin beklediğiniz ödeme tarihinden çok önce, borcunuzdan çok daha yüksek bir tutar ile işleme konabilir.

2- Senet borcunu, senedi geri almadan kesinlikle ödemeyin. Hele alacaklı senedi kaybettiğini söylüyorsa, iki kez düşünün. “Senet yanımda değil, sonra yırtarım.” veya “Senedi bulunca getiririm.” diyen alacaklıya senedi almadan ödeme yapmayacağınızı açık bir dille belirtin. Alacaklı senedi cirolayarak başkasına vermişse, ciro edilen kişiye bir kez daha ödemek zorunda kalabilirsiniz.

3- Senedi kendiniz doldurun ve borç tutarının iki yanına bir ekleme yapılmaması için =, # gibi işaret koyun. Senedi kendi el yazınızla doldurmanız ve borç tutarının yanına sınırlayan işaret koymanız sonradan borç tutarına ekleme yapılmasını önleyecektir.

4-Borç tutarını hem sayı ile hem de yazı ile yazın ve para birimini mutlaka yazın.

5- Senede bir kez imza atın. Eskiden damga pulu üzerine ve açığa imza atılması gerekiyordu. Damga pulu yapıştırma zorunluluğu artık kalktığı için ikinci imza atılmasına gerek kalmadı. Şirket veya tüzel kişilik adına imza atan kişi adını soyadını yazıp ikinci imza atan kişi borçtan şahsi malvarlığı ile de sorumlu olur.

6- Taksitle ödenecek bir borç için tek senet vermeyin. Her taksit için ayrı senet düzenlenmesini isteyin, ödenen her taksit için karşılık gelen senedinizi geri isteyin. Eğer taksitli borç için tek senet yapmanız gerekiyorsa, borcun nedenini, taksit tutar ve tarihlerini, verilen senedin tutar ve vadesini içeren bir sözleşme yaparak kendinize bir suret isteyin. Taksit ödemeleriniz karşılığında makbuz veya yazılı belge talep edin.

7- “Teminat senedidir” yazmak, senedi teminat senedi yapmaz. Eğer teminat için senet veriyorsanız bu senedi ne için teminat olarak verdiğinizi de mutlaka arkasına yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir