31/03/2018

30/03/2018

29/03/2018

28/03/2018

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak Enstitü ve Fakülte kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi karalaştırıldı.

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

—  Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/1)

—  Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)

—  Su Isıtıcıları, Sıcak Su Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/2)

—  Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/4)

Anayasa Mahkemesinin 21/2/2018 Tarihli ve 2014/15355 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2015/1668 Başvuru Numaralı Kararı

27/03/2018

—  Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23)

—  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17)

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/03/2018 Tarihli ve 7747-1 Sayılı Kararı

26/03/2018

25/03/2018

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2018/13)

24/03/2018

2018/11419      Bazı Alanların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11421      Bazı Alanların Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11424     Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar

2018/11427     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2018/11430    Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Doyran ve Kızılcaören Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11445     Ankara İlinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11446     İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Tesis Edilecek Jeotermal Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazın Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11448     Antalya İlinde Tesis Edilecek Küçükköy Güneş Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

—   Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2018/3)

—   2018 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2018 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/12)

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14)

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2018 Tarihli ve 7737-7 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/03/2018 Tarihli ve 7753 Sayılı Kararı

23/03/2018

2018/11416     Trabzon İli, Çaykara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11420     Bazı Alanların Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11422     Bazı Alanların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11429     Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11527     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Bazı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar

—   Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Personeli Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2018/7)

—   Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)

—   Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2017/19, K: 2018/11 Sayılı Kararı

—   Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

22/03/2018

2018/11536     Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/2)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21/03/2018

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde (Türkiye Cumhuriyeti-Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi İçin) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan Hibe Anlaşması onaylandı.

Bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Acele Kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Acele Kamulaştırılması kararlaştırıldı.

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 20/12/2017 Tarihli ve 2014/18247 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2014/16947 Başvuru Numaralı Kararı

20/03/2018

18/03/2018

17/03/2018

16/03/2018

15/03/2018

14/03/2018

13/03/2018

10/03/2018

09/03/2018

08/03/2018

07/03/2018

06/03/2018

05/03/2018

04/03/2018

03/03/2018

02/03/2018

01/03/2018