5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Soruşturma” ve “Kovuşturma” Neyi İfade Eder? “Soruşturma” ile “Kovuşturma” Arasındaki Fark Nedir?

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) bakımından ceza muhakemesi iki evreye ayrılmıştır. Kanuna göre yetkili mercilerin suç şüphesinden haberdar olmasından iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma“, iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye “kovuşturma” denir.

Md. 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında; (…)

e. Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

f. Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, (…) ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir