671 sayılı KHK ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

BİRİNCİ BÖLÜM

Türk Silahlı Kuvvetlerine İlişkin Hükümler

MADDE 1- 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasının (B) bendinde yer alan “kadınlar” ibaresi “sivil kaynaktan alınanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 357 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir