İflasa tabi kişiler hakkında takip nasıl yapılır?

  • İflas yolu ile takip, TTK gereğince tacir sayılanlar, tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ve özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılır.
  • Alacaklı iflas yolu ile takip yapabileceği borçluya haciz yolu ile de takip yapabilir.
  • Haciz veya iflas yolu ile takip yapmayı seçen alacaklı, bir kereye mahsus olmak üzere o takip yolunu bırakıp harç ödemeden diğer takip yoluna başvurabilir.

İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip :

Madde 43 – İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir