İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Para veya teminat alacaklarının yanı sıra, çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi gibi konusu para veya teminattan başka bir şey olan konularda  alınan mahkeme ilamına dayanarak ilamlı icra takibi yapılabilir.

Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.Borçluya icra emri gönderilir.

Mahkeme kararları, hakem kararları, mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler, noter senetleri, temyiz ve icra kefaletnamelerine dayanarak ilamlı icra takibi yapılabilir.

Borçlunun zamanaşımı, ifa veya temyize başvurması gibi gerekçelerle itirazı halinde icranın geri bırakılmasına karar verilir.

Borçlu yedi gün içinde icra tetkik merciine (İcra Hukuk Mahkemesine) başvurarak 3 nedenden birine dayalı itirazda bulunabilir:

  1. Borca itiraz
  2. Faize itiraz
  3. İlama aykırılık itirazı (7 günlük süreye tabi değildir.)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir